Lid worden van Cumulus

Om lid te worden moet je 10 jaar of ouder zijn, en in het bezit zijn van een geldige WA-verzekering die modelvliegen dekt. Neem contact op met de secretaris (zie onderaan, of menu=> contact)
Wanneer je jonger bent dan 18 jaar moet een van je ouders of verzorgers voor verantwoordelijkheid tekenen.
Na inschrijving krijg je de Statuten, Huishoudelijk Reglement, Reglement Vliegveld, en een veiligheidsblad, waarin allerlei tips worden gegeven om veilig met je toestel om te kunnen gaan. Ook ontvang je een lidmaatschapskaart in de vorm van een badge, die je nodig hebt om te mogen vliegen.

Het lidmaatschap van Cumulus kost slechts 90 euro per jaar, wij vragen geen inschrijfgeld. Jeugdleden betalen slechts de helft van de contributie.

Cumulus zou je natuurlijk zeer erkentelijk zijn als je in enig ander opzicht een bijdrage wil leveren. Bied b.v. een keer je hulp aan bij een veldonderhouddag, of bij de organisatie of uitvoering van een evenement.
Een vereniging  kan immers niet functioneren zonder voldoende steun vanuit haar ledenkring.
Je hulp wordt zeker op prijs gesteld!

R.M.V.C. CUMULUS,
Vliegveld: Ten oosten van de Betenlaan  (halverwege Winssen en Bergharen, zie menu: Locatie)
Secretaris.: Bert de Koning
E-mail: info@rmvc-cumulus.nl
Web: www.rmvc-cumulus.nl